Obsah

Archív EZ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

IČ: 01307436

info@pronasdum.cz

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Řešení pro plochou střechu s dlouhou dobou bez starostí

Střecha (definice dle ČSN 731901 Navrhování střech. Základní ustanovení) - je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu. Sestává z nosné střešní konstrukce a jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami.

Ploché střechy můžeme rozdělit na dvouplášťové, jednoplášťové a víceplášťové.

Dvouplášťová střechaJedno plášťová střecha

Z pohledu tepelných vlastností hraje roli tepelná izolace. V současné době je na trhu velké množství typů těchto materiálů, a tak lze s určitostí tvrdit, že každý požadavek může být uspokojen. Při volbě tohoto materiálu je dobré vědět, zdali chceme mít střechu pochozí, či nikoli.

Ve výběru doporučuji zvažovat nejen vlastnosti související s tepelnou ztrátou (tepelným odporem), tedy schopností udržet teplo uvnitř pod střechou, ale také schopností zadržet teplo v době letních měsíců. Je dobré si uvědomit, že do popředí se stále více prosazuje potřeba chránit vnitřní prostředí před horkem. Tato schopnost bude mít do budoucna stále větší váhu.

Dalším, sned nejvýznamějším úkolem střechy, je zadržovat a odvádět dešťovou vodu a vodu z tajícího sněhu. Krytina musí splňovat vysokou odolnost oproti dalším vlivům jako je silný vítr, střídaní teplot okolo bodu mrazu. Pochopitelně je požadována i odolnost proti velmi vysokým, respektive nízkým teplotám.

Nejčastěji používané krytiny jsou:

 • asfaltové a modifikované asfaltové pásy,
 • plechové, respektive trapézové plechy,
 • folie na bázích PVC (Polyvinylchlorid ) nebo TPE (Termoplastické elastomery).

Na základě velmi pozitivních zkušeností, které jsme získali v průběhu posledních let od mnohých posluchačů našich seminářů Jak to dělají jinde, představím folii Fatrafol.

Hlavní pozitiva tohoto materiálu:

 • ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků,Střecha
 • vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků,
 • rozsáhlá síť zaškolených firem,
 • prodloužená záruka od výrobce,
 • rychlost pokládky,
 • bezúdržbovost, dlouhá životnost,
 • subtilnost a lehkost – minimální přepravní náklady,
 • minimální přetížení nosné konstrukce střechy,
 • minimální požární zatížení objektu.

V úvodu tohoto článku jsem se zmiňoval o potřebě odolávat tepelnému namáhání střešní krytiny a tak jistě i pro vás bude velmi užitečná a zajímavá informace o testování folií společnosti Fatrafol na Antarktidě.

Na závěr si dovolím připomenout, že vybíráte materiál a technologii na desítky let. Při výběru si nestanovte jako rozhodující kritérium cenu, ale životnost a tepelné vlastnosti spolu s možností údržby a opravy v případě poškození, které může být způsobeno rostoucími extrémy počasí.

Přeji, ať vaše střecha chrání váš dům po celý rok co nejvíce let.

Autor: PeN

Informace o folii Fatrafol a článek Fatra testuje na Antarktidě převzat ze stránek www.fatrafol.cz. Na této stránce naleznete i další informace a kontakty.


 Fatra testuje výrobky na Antarktidě

AntarktidaJe to již dvanáct let, co je vědecká stanice Johanna Gregora Mendela, ležící na pobřeží ostrova Jamese Rosse v Antarktidě, provozována Masarykovou univerzitou v  Brně. Ale teprve od roku 2014 má nové poslání. Vedle geografických, biologických a klimatologických studií zde započalo zkoumání polymerních látek. Proč právě polymery a  Antarktida? Testy na povětrnostní stárnutí plastů se nejčastěji provádí v zemích s vysokou intenzitou slunečního svitu a  relativně vysokými denními teplotami. Na rozdíl od nich poskytuje Antarktida podmínky zcela odlišné. Typické pro Antarktidu je mnohonásobné střídáním teplot, od 10 °C nad nulou až po méně než -30 °C, s omezeným tokem světelného záření během polární zimy a  především pak několikanásobně zvýšeným podílem UV záření, jež je způsobeno tzv. ozonovou dírou. Nezanedbatelnou roli zde hrají i faktory fyzikální – větrem unášené částice ledu a písku o rychlosti až 150 km/hod. Tyto podmínky jsou zajímavým prostředím pro systematický a  dlouhodobý výzkum chování polymerů ve zcela ojedinělých klimatických podmínkách, což ve zkušebnictví plastů není dosud vůbec využito. Právě díky této specifické antarktické kombinaci vlivů, které přirozeně způsobují stárnutí polymerů, se tým složený ze zástupců společnosti Fatra, CEITEC, Vysokého učení technického v  Brně a  Masarykovy univerzity v Brně rozhodl zahájit studii i na vybraných výrobcích společnosti Fatra. Proto byla počátkem roku 2015 odeslána do Antarktidy série vzorků polymerních materiálů, která by měla co nejvíce poodhalit možnosti cíleného testování ve specifických arktických podmínkách. Pro tuto studii byly mimo vzorky CEITEC vybrány rovněž dva typy střešních izolačních fólií vyrobených z  PVC (FATRAFOL 810) i  poněkud méně tradičního materiálu TPO (FATRAFOL P 918). Tyto materiály byly vybrány proto, že jsou oba ve stavebnictví široce využívány a  bylo by značným přínosem vědět více o  principu jejich degradace ve specifických podmínkách Antarktidy. Aby bylo možné degradaci polymerů porovnat, je vedle tzv. antarktických vzorků průběžně sledována i referenční sada fólií, která byla exponována v Brně – v typicky středoevropských podmínkách velkého města. První výsledné vzorky z  expozice obou střešních hydroizolačních fólií jsme měli k dispozici po 13 měsících od vystavení na Antarktidě. Vzhledově jsou vzorky „jako nové“. Výsledky hodnocených změn jsou po takto relativně krátké době jen málo prokazatelné, celý projekt však bude trvat 10 let. Výsledkem komplexního experimentu bude skutečný obraz o degradaci materiálů na bázi PVC a TPO v přirozených podmínkách Antarktidy. Výsledky napomohou k  získání materiálového know-how, ale i  cesty pro vývoj metodiky laboratorního hodnocení UV stability, což v  konečném důsledku povede ke kvalifikované předpovědi životnosti polymeru v  různých klimatických podmínkách. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na stránkách polárního výzkumu na Masarykově univerzitě.Polární stanice na Antarktidě